ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วมด้วย Wewan Model
ชื่ออาจารย์ : นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2565,13:45  อ่าน 196 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คลิปการสอน เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ https://www.youtube.com/watch?v=BeIWIUEK7U4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 2564,14:43  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่นวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,16:52  อ่าน 333 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 2564,16:51  อ่าน 308 ครั้ง
รายละเอียด..