ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2562
เวลา 09.00 น. นักเรียนอนุบาล 1 - 3
เวลา 13.00 น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ
01 พ.ย. 62 เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน
26 ก.ค. 62 กิจกรรม "วันภาษาไทย ประจำปี 2562"
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดผ้าไทย
19 มิ.ย. 62 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
16 พ.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
12 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2562
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
29 มี.ค. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
28 มี.ค. 62 รายงานผลการเรียน ป.1-5
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
28 ธ.ค. 61 กิจกรรม "ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562"
26 ธ.ค. 61 ถึง 27 ธ.ค. 61 การแข่งขันกีฬาภายใน "เวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดกีฬาสี
16 ส.ค. 61 เปิดบ้านวิชาการกลุ่มเครือข่าย 3
โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
10 ส.ค. 61 การจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561"
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ ผ้าไทย โรงเรียนวัดเวฬุวัน
08 ส.ค. 61 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ "ศูนย์วิทยาศาสตร์"
ศูนย์วิทยาศาสตร์ / ชุดพละ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
05 ส.ค. 61 กิจกรรม "จิตอาสาและสืบสานประเพณีไทย"
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต  ร่วมกับ โรงเรียนวัดเวฬุวัน จัดกิจกรรม "จิตอาสาและสืบสานประเพณีไทย" ให้กับนักศึกษา จำนวน 70 คน และนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  จำนวน  50  คน 
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดพละ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
28 มิ.ย. 61 พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดลูกเสือเนตรนารี
16 พ.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
13 พ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับอนุบาล          เวลา 09.00-12.00 น.
ระดับประถมศึกษา   เวลา  13.00-16.00 น.
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
30 มี.ค. 61 รายงานผลการเรียน ป.6
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และมอบใบรายงานผลการเรียน (ปพ.1)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
29 มี.ค. 61 รายงานผลการเรียน ป.1-5
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
17 มี.ค. 61 มอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล 1-2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนวัดเวฬุวัน / ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียน 2/2560
โรงเรียนวัดเวฬุวัน/ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน/ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
02 มี.ค. 61 สอบ ข้อสอบมาตรฐานการ ป.2, 4, 5
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน/ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
02 มี.ค. 61 บัณฑิตน้อย
โรงเรียนวัดเวฬุวัน/ชุดสุภาพ โรงเรียนวัดเวฬุวัน