กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมณีนุช พูลเกษม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0