ติดต่อเรา
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
124 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคลองเปรมประชากร   ตำบลบางพูด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เบอร์โทรศัพท์ 021021060 เบอร์โทรสาร 021021060
Email : watweluwan.school@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียนแผนที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน (นำเข้าจาก Google Map)