ปฐมวัย

นางหทัยวัลย์ บุญประสงค์
ครู คศ.3

นางณัฐณิชา ทิพกรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางธนพร อรุณรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสมจิต ยุทธธรรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1