กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัชริดา อักษรพรมราช
ครูผู้ช่วย