สื่อการสอนของคุณครู
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสิ่งรอบตัวเรา โดยครูมณีนุช พูลเกษม
ระดับปฐมวัย หน่วยปฐมนิเทศ โดยครูกรรณภิรมย์ มันตระเวณ
ระดับชั้นปฐมวัย เรื่อง "ศิลปะสร้างสรรค์" โดยครูธนพร อรุณรัตน์
ระดับชั้นปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง "ตัวเรา" โดยครูหทัยวัลย์ บุญประสงค์
ระดับชั้นปฐมวัย เรื่อง : คำศัพท์น่ารู้ เรื่อง "ยานพาหนะ" โดยครูกรรณภิรมภ์ มันตระเวณ
วิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องโครงสร้างของดอกไม้ โดยครูสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
ภาษาไทย ป.1 เรื่องสระในภาษาไทย โดยครูสมพร พวงเจริญพร
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยครูทิพย์อาภา เชื้อพรมมา