ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
ผอ.สถานศึกษาร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับนโยบาย รมว.ศธ.
MEIYUME ปันนัำใจสู่สังคม
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ และแบบผสมผสาน
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2564
สื่อสารจากผู้อำนวยการโรงเรียน
แสดงความยินดีกับนักเรียน สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
COVID Model โรงเรียนวัดเวฬุวัน
นิเทศ Online การเปิดเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด กลุ่มเครือข่ายฯที่ 3
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 2564
ประชุมชี้แจงการเปิดเรียนของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
รับฟังนโยบายการเตรียมความพร้อมก่อนเปิด 1/2564
ประกาศโรงเรียน การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน RT ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ปีการศึกษา 2563
ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จาก คุณอมรทิพย์ เมืองพรหม
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี งบประมาณ 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
รับมอบหน้ากากอนามัย จาก อบจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 2
รพ.สต. บางพูด บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้นักเรียน ชั้น ป.6
การประเมินความสามารถการอ่าน ป.1 ปี กศ 2563
พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนยกกำลังสอง ปี กศ 2563
รพ.สต. บางพูด บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้นักเรียน ชั้น ป.1
รับมอบโครงการปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร จาก บ.พานาโซนิค
โครงการเจลล้างมือมะกรูดเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ปีงบประมาณ 2564
รับมอบรถจักรยานและชุดนักเรียน จากท่าน พระครูปลัดวินัย อุตตโม
ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ปีงบประมาณ 2564
ตรวจรับครุภัณฑ์ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564