ข่าวประชาสัมพันธ์
การประปานครหลวง สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างบ่อดักไขมัน
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การติดตั้งหลังคาโดมอเนกประสงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดการเรียนรู้
โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 65
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 65
ทัศนศึกษาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
พิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธิภัณฑ์และอนุสรณ์สถานแห่งชาติงาน "รักชาติ เฟสติวัล ครั้งที่ 6"
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 65
กิจกรรม วันภาษาไทย ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 65
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 65
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "โครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี"
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 65
กิจกรรม "แห่กลองยาวรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2565"
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
กิจกรรม "แห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565"
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนามเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปี 2565
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
โครงการ "จิตอาสารักษ์แม่น้ำลำคลองเปรมประชากร ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จังหวัดปทุมธานี"
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
ปฏิญาณโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
อบต.บางพูด ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในรั้วโรงเรียน
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 65
รับการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จาก สพป ปทุมธานี เขต 1
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ผู้ใหญ่ใจดีมอบสบู่เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทำความสะอาดป้องกันการแพร่ระบาดของCovid-19
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 65