ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแนวทางการส่งต่อและรับการรักษาเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
กิจกรรม ค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ "โครงการมิซุอิกุ:สอนน้องรักษ์น้ำ"
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64
ประชุมรับฟังแนวทางการเปิดเรียนในสถานการณ์ covid 19 ตามนโยบายของ ศบค.จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
ประชุมชี้แจงการปรับรูปแบบการประเมิน "โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี"
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน(Pfizer) ครั้งที่ 1
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
รพ.สต.บางพูด สุ่มตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 64
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรสื่อ Coding เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแก่ผู้เรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
การรับเงินค่าอาหารกลางวันและการรับส่งใบงาน ภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
มาตรการป้องกัน COVID 2019 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
รายงานสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 64
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 / 2564
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 64
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 2564
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 64
ประชุมแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สพป. ปท 1 ครั้งที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
ตรวจรับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ครั้งที่ 3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 64
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 64