ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มอบข้าวสารให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 65
บรรยากาศการจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ และแบบออนไลน์ เดือน กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
การประเมิน "โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี" ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
การรับรองการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2564-2568)
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 65
บรรยากาศการจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ และแบบออนไลน์ เดือน มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 65
การรับเงินค่าอาหารกลางวันและการรับส่งใบงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65
การรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
ขอขอบคุณ อบต. บางพูด ที่อนุเคราะห์สนับสนุนรถยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่ขนวัสดุ
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 65
รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา จาก บริษัท กลอรี่ วิลล์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 65
สวัสดีปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 65
บรรยากาศการจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ และแบบออนไลน์ เดือน ธันวาคม 2564
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
รับมอบเงินบริจาคเพื่อเทพื้นคอนกรีตและปูกระเบื้อง จาก ครอบครัวคุณปราณี โต๊ะทอง
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
อัญเชิญพระพุทธรูปจากวัดเวฬุวันมาประดิษฐาน ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2564
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน(Pfizer) เข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
บรรยากาศการจัดการเรียนแบบออนแฮนด์ และแบบออนไลน์ เดือน พฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
ประชุมรับฟังแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
รพ.สต.บางพูด สุ่มตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 64
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงแนวทางการส่งต่อและรับการรักษาเมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 64