ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน (อ่าน 125) 29 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินคัดเลือกครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน (อ่าน 108) 26 มิ.ย. 62
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดเวฬุวัน (อ่าน 133) 14 มิ.ย. 62
แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากปรับปรุงเสาไฟฟ้าแรงสูง (อ่าน 146) 12 มิ.ย. 62
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ครุภัณฑ์สำนักงานโรงเรียนวัดเวฬุวันด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 208) 27 มี.ค. 62
ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหาร และโต๊ะประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวันด้วยวิธี e-bidding (อ่าน 202) 27 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 277) 13 ก.พ. 62
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 455) 12 มิ.ย. 61
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 438) 22 พ.ค. 61
ประกาศผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 436) 13 มี.ค. 61
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 461) 23 ก.พ. 61
การแข่งขันกีฬาภายใน "เวฬุวันเกมส์" ประจำปี 2560 (อ่าน 359) 11 ก.พ. 61
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและร่วมพิธีมอบอาคาร วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (อ่าน 381) 09 ม.ค. 61
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 (อ่าน 970) 26 ธ.ค. 60
ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อและวันชาติไทย วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. (อ่าน 421) 01 ธ.ค. 60