ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จาก คุณอมรทิพย์ เมืองพรหม
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี งบประมาณ 2563
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ปี งบประมาณ 2564
รับมอบหน้ากากอนามัย จาก อบจ.ปทุมธานี ครั้งที่ 2
รพ.สต. บางพูด บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้นักเรียน ชั้น ป.6
การประเมินความสามารถการอ่าน ป.1 ปี กศ 2563
พิธีมอบเกียรติบัตรห้องเรียนยกกำลังสอง ปี กศ 2563
รพ.สต. บางพูด บริการฉีควัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้นักเรียน ชั้น ป.1
รับมอบโครงการปูพื้นกระเบื้องโรงอาหาร จาก บ.พานาโซนิค
โครงการเจลล้างมือมะกรูดเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ ปีงบประมาณ 2564
รับมอบรถจักรยานและชุดนักเรียน จากท่าน พระครูปลัดวินัย อุตตโม
ตรวจรับครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย ปีงบประมาณ 2564
ตรวจรับครุภัณฑ์ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ ปีงบประมาณ 2564
รับมอบหน้ากากอนามัย จาก อบจ.ปทุมธานี
รับมอบแจลแอลกอฮอล์ จาก อบจ.ปทุมธานี
กิจกรรมประกวดตกแต่งห้องเรียน ปี กศ 2563
ประกาศรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
รับมอบแจลแอลกอฮอล์ จาก รพ.สต.บางพูด
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประเมินความพร้อมในการเปิดภาคเรียน 2/2563 รอบสอง
Big Cleaning Day เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 2019
แผนเผชิญเหตุกรณีมีครู บุคลากร นักเรียน ติดเชื้อ covid - 19
แนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ภายใต้สถานการณ์ covid - 19 ระดับโรงเรียน
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid - 19 ระดับโรงเรียน
รับ-ส่งใบงานเรียน ON HAND ครั้งที่ 2
รับ-ส่งใบงานเรียน ON HAND ครั้งที่ 1
พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2563
รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
การส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย