ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบ โครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก
นางสาวพัชริดา  อักษรพรมราช เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน  เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบและเงินรางวัล จากพระธรรมรัตนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี  ประธานกรรมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง  ตามโครงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก "โรงเรียนรักษาศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2563,00:00   อ่าน 33 ครั้ง