ภาพกิจกรรม
โครงการ "รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน" ประจำปี 2562
เมื่อวันที่  3 ธันวาคม  2562  นายสมศักดิ์ ธัมรูปา นายก อบต.บางพูด เป็นประธานเปิดโครงการ "รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน " ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 40 คน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปแนะนำให้แก่บุคคลในครอบครัวได้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวฬุวัน
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2562,14:47   อ่าน 198 ครั้ง