ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกลุ่มเครือข่ายที่ 3 ประจำปี 2562
โรงเรียนวัดเวฬุวันนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ของกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา กลุ่มที่ 3 (ซึงประกอบด้วยโรงเรียน 8 โรงเรียน ได้แก่ วัดเปรมประชากร วัดบางพูน วัดรังสิต ชุมชนวัดเสด็จ วัดโบสถ์ วัดโพธิ์เลื่อน วัดดาวเรือง และวัดเวฬุวัน) ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดเปรมประชากร โดยได้รับดังนี้
1.รางวัลชนะเลิศ                    กีฬา วอลเลย์บอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย   
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา เทเบิลเทนนิส รุ่นอายุ 12 ปี ชาย เดี่ยว
3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา เปตอง  รุ่นอายุ 10 ปี ชาย
4.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬา ฟุตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
5.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดขบวนพาเหรด โรงเรียนขนาดเล็ก
 
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2562,15:48   อ่าน 57 ครั้ง