ภาพกิจกรรม
โครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว"
เมื่อวันที่  17  มิถุนายน  2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอเมืองปทุมธานี ดำเนินโครงการ "รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว" ประจำปี 2562 โดยให้บริการฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขแมวของชุมชนบางพูด ณ หอประชุมโต๊ะทอง โรงเรียนวัดเวฬุวัน จ.ปทุมธานี
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,15:31   อ่าน 44 ครั้ง