เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาไทย   ประกาศเจตจำนงสุจริต ภาษาอังกฤษ  
        
   
       
ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ภาษาไทย   ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ ภาษาอังกฤษ