ผู้บริหาร

นายถวิลวงษ์ ปินะสา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 03/02/2017
ปรับปรุง 05/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 99781
Page Views 130306
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสังข์อํ่าวิทยา คลองสอง คลองหลวง 02-5291113
2 โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์) คลองสอง คลองหลวง 02901
3 โรงเรียนลำสนุ่น คลองสอง คลองหลวง
4 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม คลองสอง คลองหลวง
5 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง1 คลองสอง คลองหลวง
6 โรงเรียนปากคลองสอง คลองสอง คลองหลวง
7 โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บํารุง คลองสาม คลองหลวง 02-8323737
8 โรงเรียนวัดกลางคลองสาม คลองสาม คลองหลวง
9 โรงเรียนวัดเกิดการอุดม คลองสาม คลองหลวง 029010818
10 โรงเรียนบ้านบึง คลองสาม คลองหลวง 02-9866749
11 โรงเรียนวัดตะวันเรือง คลองสี่ คลองหลวง (02 ) 9866328
12 โรงเรียนวัดสว่างภพ คลองสี่ คลองหลวง 025492092
13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คลองสี่ คลองหลวง
14 โรงเรียนวัดมงคลพุการาม คลองสี่ คลองหลวง
15 โรงเรียนอนุบาลนันทิษฐ์ คลองสี่ คลองหลวง
16 โรงเรียนวัดเพิ่มทาน คลองสี่ คลองหลวง (02) 9048896
17 โรงเรียนอุดมพัฒนา คลองหก คลองหลวง
18 โรงเรียนวัดผลาหาร คลองหก คลองหลวง
19 โรงเรียนวัดหว่านบุญ คลองหก คลองหลวง
20 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก คลองหก คลองหลวง 029045727
21 โรงเรียนลิ้นจี่อุทิศ คลองหก คลองหลวง
22 โรงเรียนเจริญวิทยา คลองหก คลองหลวง (02 ) 904-5848
23 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙ (คลองหลวง) คลองหนึ่ง คลองหลวง (02)5169269
24 โรงเรียนอนุบาลไทยธานี คลองหนึ่ง คลองหลวง
25 โรงเรียนจารุศรบํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
26 โรงเรียนบุญค้มราษฎร์บํารุง คลองหนึ่ง คลองหลวง
27 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คลองหนึ่ง คลองหลวง
28 โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
29 โรงเรียนอนุบาลอัญญากฤษดานคร 19 คลองหนึ่ง คลองหลวง
30 โรงเรียนวันครู 2502 คลองหนึ่ง คลองหลวง
31 โรงเรียนยิ่งยศอนุสรณ์ คลองหนึ่ง คลองหลวง 025290935
32 โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน คลองหนึ่ง คลองหลวง
33 โรงเรียนอนุบาลนวนคร คลองหนึ่ง คลองหลวง
34 โรงเรียนวัดพืชนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง
35 โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
36 โรงเรียนทวิวิชช์ คลองหนึ่ง คลองหลวง
37 โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร คลองหนึ่ง คลองหลวง (02 ) 5169190 ,(02) 9020019
38 โรงเรียนวัดคุณหญิงส้มจีน คลองหนึ่ง คลองหลวง 02 5292555
39 โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
40 โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏ ฯ) คลองห้า คลองหลวง 0-2902-7637
41 โรงเรียนวัดศิริจันทราราม คลองห้า คลองหลวง
42 โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ คลองห้า คลองหลวง 029864221
43 โรงเรียนมัธยมวัดหัตถสารเกษตร คลองห้า คลองหลวง
44 โรงเรียนวัดอู่ข้าว คลองเจ็ด คลองหลวง
45 โรงเรียนอินทรนาวีราษฎร์อุปถัมภ์ คลองเจ็ด คลองหลวง
46 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
47 โรงเรียนคลองพระอุดม คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว 02 - 5981221
48 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว
49 โรงเรียนวัดบ่อทอง คูขวาง ลาดหลุมแก้ว
50 โรงเรียนวัดจันทาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
51 โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
52 โรงเรียนคลองบางโพธิ์ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว 02-598-3238
53 โรงเรียนบางโพธิ์ใหม่ คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว
54 โรงเรียนวัดลํามหาเมฆ บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
55 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
56 โรงเรียนวัดบ่อเงิน บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
57 โรงเรียนสังฆรักษ์บํารุง บ่อเงิน ลาดหลุมแก้ว
58 โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ ระแหง ลาดหลุมแก้ว 029775560
59 โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
60 โรงเรียนประชุมวิทยา ระแหง ลาดหลุมแก้ว
61 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ระแหง ลาดหลุมแก้ว (02)5991544
62 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระแหง ลาดหลุมแก้ว
63 โรงเรียนวัดสุทธาวาส ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
64 โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว
65 โรงเรียนวัดบัวขวัญ ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว 02-593-0017
66 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว (02) 9776681
67 โรงเรียนคลองลาดช้าง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
68 โรงเรียนสามวาวิทยา หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
69 โรงเรียนปัญญวิทย์ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 02 - 194 - 5595
70 โรงเรียนคลองลากค้อน หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
71 โรงเรียนสว่างราษฏร์บํารุง หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว
72 โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว 0899900229,0852434654
73 โรงเรียนวิภารัตน์ กระแชง สามโคก 029790013
74 โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย กระแชง สามโคก
75 โรงเรียนชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) กระแชง สามโคก
76 โรงเรียนวัดบางนา กระแชง สามโคก
77 โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม คลองควาย สามโคก 0-2593-1929
78 โรงเรียนคลองสระ คลองควาย สามโคก
79 โรงเรียนวัดสหราษฏร์บํารุง คลองควาย สามโคก
80 โรงเรียนวัดท้ายเกาะ ท้ายเกาะ สามโคก 02-593-1977
81 โรงเรียนวัดเชิงท่า บางกระบือ สามโคก
82 โรงเรียนปทุมวิทยา บางเตย สามโคก
83 โรงเรียนสี่แยกบางเตย บางเตย สามโคก
84 โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ บางเตย สามโคก
85 โรงเรียนวัดบางเตยใน บางเตย สามโคก
86 โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
87 โรงเรียนสุเหร่าใหม่เจริญ บางโพธิ์เหนือ สามโคก
88 โรงเรียนวัดป่างิ้ว บ้านงิ้ว สามโคก
89 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง บ้านงิ้ว สามโคก
90 โรงเรียนสามโคก บ้านงิ้ว สามโคก
91 โรงเรียนคลองบ้านพร้าว บ้านปทุม สามโคก 02-1993867
92 โรงเรียนวัดปทุมทอง บ้านปทุม สามโคก
93 โรงเรียนวัดถั่วทอง บ้านปทุม สามโคก
94 โรงเรียนวัดบางเตยนอก สามโคก สามโคก
95 โรงเรียนประชาบํารุง สามโคก สามโคก
96 โรงเรียนวัดสะแก สามโคก สามโคก 02-9772768
97 โรงเรียนศาลาพัน เชียงรากน้อย สามโคก 0-2979-2609
98 โรงเรียนวัดเมตารางค์ เชียงรากน้อย สามโคก
99 โรงเรียนวัดบัวหลวง เชียงรากใหญ่ สามโคก
100 โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน เชียงรากใหญ่ สามโคก
101 โรงเรียนอินทุสุตศึกษา เมืองปทุมธานี
102 โรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี เมืองปทุมธานี
103 โรงเรียนอนุบาลอูนากูล เมืองปทุมธานี
104 โรงเรียนสาทรวิทยา เมืองปทุมธานี
105 โรงเรียนประคองศิลป์ เมืองปทุมธานี
106 โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี บางกะดี เมืองปทุมธานี
107 โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง บางกะดี เมืองปทุมธานี
108 โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ บางขะแยง เมืองปทุมธานี 02-5982266
109 โรงเรียนวัดชินวราราม บางขะแยง เมืองปทุมธานี
110 โรงเรียนวัดบางคูวัด บางคูวัด เมืองปทุมธานี
111 โรงเรียนพัฒนานครินทร์ บางคูวัด เมืองปทุมธานี
112 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี บางปรอก เมืองปทุมธานี
113 โรงเรียนปทุมวิไล บางปรอก เมืองปทุมธานี
114 โรงเรียนวัดโคก บางปรอก เมืองปทุมธานี 02-5811711
115 โรงเรียนวัดฉาง บางปรอก เมืองปทุมธานี
116 โรงเรียนวัดดาวเรือง บางพูด เมืองปทุมธานี (02 ) 5980200
117 โรงเรียนวัดเวฬุวัน บางพูด เมืองปทุมธานี 021021060
118 โรงเรียนรังสิตวิทยา บางพูน เมืองปทุมธานี
119 โรงเรียนสารินันนท์ บางพูน เมืองปทุมธานี
120 โรงเรียนวัดเปรมประชากร บางพูน เมืองปทุมธานี
121 โรงเรียนโรงเรียนวัดบางพูน บางพูน เมืองปทุมธานี (02 ) 567-0780
122 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทํา บางหลวง เมืองปทุมธานี
123 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช.9 บางหลวง เมืองปทุมธานี
124 โรงเรียนปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) บางหลวง เมืองปทุมธานี
125 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
126 โรงเรียนวัดบางเดื่อ บางเดื่อ เมืองปทุมธานี 02-581-6086
127 โรงเรียนอนุบาลชวนชื่น บางเดื่อ เมืองปทุมธานี
128 โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี
129 โรงเรียนคณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี บ้านกลาง เมืองปทุมธานี
130 โรงเรียนวัดมะขาม(ศรีวิทยาคาร) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี 02-5980020
131 โรงเรียนวัดโบสถ์(บวรธรรมกิจวิทยา) บ้านกลาง เมืองปทุมธานี (02 ) 5816488
132 โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุง บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
133 โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
134 โรงเรียนวัดเทียนถวาย บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี
135 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
136 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี
137 โรงเรียนอนุบาลเมืองเอก หลักหก เมืองปทุมธานี
138 โรงเรียนสุลักขณะ หลักหก เมืองปทุมธานี
139 โรงเรียนวัดนาวง หลักหก เมืองปทุมธานี 0-2565-5566
140 โรงเรียนวัดรังสิต หลักหก เมืองปทุมธานี 025363777
141 โรงเรียนบ้านพลอย หลักหก เมืองปทุมธานี