กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบรรชา จันทบาล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5