กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบรรชา จันทบาล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นายชยานนท์ กอกจำเริญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5