สื่อการสอนของคุณครู
กิจกรรมประกอบอาหาร "ขนมกล้วย แสนอร่อย" โดยครูหทัยวัลย์ บุญประสงค์
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 64
วิชาสังคมศึกษา เรื่องธรรมมีอุปการะมาก 2 โดยครูพัชริดา อักษรพรมราช
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
ภาษาไทย ป.2 เรื่องคำกริยา โดยครูรุจิรา ศรีทะวงค์
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 64
วิทยาศาสตร์ ป.2 เรื่องสิ่งรอบตัวเรา โดยครูมณีนุช พูลเกษม
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ระดับปฐมวัย หน่วยปฐมนิเทศ โดยครูกรรณภิรมย์ มันตระเวณ
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 64
ระดับชั้นปฐมวัย เรื่อง "ศิลปะสร้างสรรค์" โดยครูธนพร อรุณรัตน์
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ระดับชั้นปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้เรื่อง "ตัวเรา" โดยครูหทัยวัลย์ บุญประสงค์
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ระดับชั้นปฐมวัย เรื่อง : คำศัพท์น่ารู้ เรื่อง "ยานพาหนะ" โดยครูกรรณภิรมภ์ มันตระเวณ
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
วิทยาศาสตร์ ป.4 เรื่องโครงสร้างของดอกไม้ โดยครูสุทธิลักษณ์ แข่งขัน
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
ภาษาไทย ป.1 เรื่องสระในภาษาไทย โดยครูสมพร พวงเจริญพร
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64
คณิตศาสตร์ ป.6 เรื่องรูปเรขาคณิตสามมิติ โดยครูทิพย์อาภา เชื้อพรมมา
โพสเมื่อ : 03 มิ.ย. 64